Skip to main content

Serveis

Gabinet Jurídic AGM Abogados

Ibercaja Pensión

Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo Endesa.

Sesión Informativa 2016

Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo Endesa.

Assegurança de Vida (Mapfre Vida, S.A.)

Telèfon gratuït Servei d’Atenció Telefònica MAPFRE Vida:

Decessos / Decesos 918 366 181  /  900 814 111

Per fer una reclamació: reclamaciones@mapfre.com

Per atenció al client: atencioncliente.mapgen@mapfre.com.

Per contactar amb MAPFRE: mapfre@mapfre.es

Per contactar amb decessos: prestaciones.vida.mavisa@mapfre.com

www.mapfre.es

(Es tracta únicament d’una informació, AECOEC no té acords ni interessos amb aquesta asseguradora)
OFERTA D’ASSEGURANCES DE MAPFRE PER ASSOCIATS AECOEC
Mapfre posa a la disposició del nostre col·lectiu un Assessor
especialitzat en assegurances de risc, estalvi i inversió.
Aquest assessor coneix de primera mà les nostres necessitats
atès que ha fet diverses gestions amb jubilats d'Endesa.
(és posa a la nostra disposició per a consultes, aclariments i
informació que el nostre col·lectiu necessiti.