Skip to main content

Qui Som?

Jesús López Garcia

President

Miquel Gonzalo Cestero

Vicepresident

Conchi Miñana Alvarez

Secretaria

Joan Pere Teixidó Falcó

Tresorer

Enric Mir Nuet

Membre de la Junta

Rosa Maria Costa Sust

Membre de la Junta

Manuel Piernagorda Roldan

Membre de la Junta

J.Miguel Rodriguez Ramirez

Membre de la Junta

Adolfo Cid Padrón

Membre de la Junta

Juan Cabalgante Sellés

Membre de la Junta

Pilar García Gomez

Membre de la Junta

Jorge Illanas Ballesteros

Membre de la Junta

Antonio Asensio Pujol

Membre de la Junta

Antonio Arquelladas Sampedro

Membre de la Junta

Ferran Segovia Serrano

Membre de la Junta

Jordi Calduch Barraca

Membre de la Junta

Josep Ensenyat Martínez

Membre de la Junta

Pere Martínez Sabaté

Membre de la Junta

Jordi Martínez Tomas

Atenció a l’associat

Jesús Tambo Gregorio

Membre de la Junta

Celestino Alcaraz Nieto

Membre de la Junta

Jordi Bertran Plana

Membre de la Junta

Toni Boix De La Casa

Membre de la Junta

Aquesta és la web de l’Associació Ex-Empleats i familiars Convenis Origen Endesa Catalunya (AECOEC). Si has pertangut o pertanys a la plantilla d’Endesa, pots afiliar amb nosaltres i participar en totes les activitats i actes de l’associació, estar en contacte amb antics companys i informar-te de tot allò que pot afectar-nos per la nostra actual situació. Fes clic a AFILIACIÓ. Estarem encantats de comptar amb tu.

Qui Som?

Amb la denominació ASSOCIACIO EX-EMPLEATS I FAMILIARS CONVENIS ORIGEN ENDESA CATALUNYA (AECOEC) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són: la agrupació sense distinció d’opinions polítiques, filosòfiques o religioses de tots els afectats per expedients de regulació d’ocupació, suspensions de contracte, jubilats, viudes o viudos o cessació de serveis al grup Endesa, per la defensa, gestió i assessorament dels seus interessos comuns, tant econòmiques com socials.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Intervenir en la negociació amb les empreses del Grup Endesa en quantes contingències de Jubilació, ERO’s, AVS o altres circumstancies anàloga que afectin als seus associats.
 2. Crear els mitjans necessaris per realitzar un control rigorós del acompliment dels acords contractuals dels diferents pactes i condicions favorables que els socis tinguin recollits, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, en els Convenis Col·lectius o al marge d’ells.
 3. Estudiar i planificar els mètodes mes adequats amb la finalitat d’orientar als associats en la defensa dels seus interessos personals i patrimonials.
 4. Establir relacions amb altres associacions similars d’antics empleats de ENDESA, axis com amb els seus representants legals dels que encara estiguin en actiu.
 5. Col·laborar i poder sol·licitar tenir membres representats en les gestions i decisions de la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats del Grup ENDESA, axis com en la modificació i redacció del Reglament del mateix.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
  mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.