Loading...
Inicio2020-03-19T13:03:03+02:00

CORREU ELECTRÒNIC

Resultat d'imatges per a

Enviem correus electrònics periòdicament als socis, qui no els rebi és per no el tenim o el tenim erroni.

Si us plau, fes-nos-arribar el teu correu indicant el nom i cognoms. 

Per una millor comunicació!

Correu electrònic de notificació:

aecoec@aecoe.cat

aecoec@gmail.com

Logo e-distribucion

https://www.edistribucion.com/es/index.html

Inici > Comptador intel·ligent > El nou comptador

Imatge lectura comptador

El teu comptador

El nou comptador intel·ligent t’ofereix un control absolut del teu consum.

Si ja disposes d’un comptador intel·ligent, pots accedir a la teva corba horària i consultar el teu consum.

Registra’t aquí:  Resultat d'imatges per a "icono whatsapp mano"" REGISTRE

     (Potència màxima mensual demandada últims tres anys)

ASSOCIACIÓ EX-EMPLEATS I FAMILIARS CONVENIS ORIGEN ENDESA DE CATALUNYA

 

Resultat d'imatges per a

Atenció al soci no pesencial
Atención al socio no presencial

Resultat d'imatges per a No hi ha ningú per respondre

no trucar!!! 

Resultat d'imatges per a
aecoec@aecoec.cat
aecoec@gmail.com

Resultat d'imatges per a

www.aecoec.cat

Candela Resultat d'imatges per a

Resultat d'imatges per a

https://t.me/joinchat/LZv_EBdOn11EXszOqFvGDw
Resultat d'imatges per a
https://w.facebook.com/aecoec.associacio.5

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

SUSPESES TOTES LES MANIFESTACIONS

FINS NOU AVÍS

Resultat d'imatges per a Comunicado convenio-AECOEC

 

AECOEC som una associació nova, tot just fa un parell d’anys vàrem iniciar el camí per intentar formar un col·lectiu de persones jubilades, vídues, ERE, AVS i qualsevol relació de no actius de totes les empreses del Grup ENDESA a CATALUNYA per defensar els nostres drets al llarg del temps. Com bé sabeu, en aquests moments estant passant esdeveniments que posen en perill alguns drets adquirits al llarg de la nostra vida laboral, per part de la direcció de l’empresa i que ens hem de coordinar tots per a no perdre res. És per això que hem engegat una sèrie de reunions pel territori de Lleida i altres zones per informar a tothom dels fets que estan passant a l’empresa i també intentar formar una associació el més gran possible per defensar els nostres drets en el futur.

MANIFESTACIONS / MANIFESTACIONES
AVÍS IMPORTANT
NOTES INFORMATIVES
DEMANDA
INFORMACIÓ NEGOCIACIÓ CONVENI
L’assosiació

Amb la denominació ASSOCIACIO EX-EMPLEATS I FAMILIARS CONVENIS ORIGEN ENDESA CATALUNYA (AECOEC) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són: la agrupació sense distinció d’opinions polítiques, filosòfiques o religioses de tots els afectats per expedients de regulació d’ocupació, suspensions de contracte, jubilats, viudes o viudos o cessació de serveis al grup Endesa, per la defensa, gestió i assessorament dels seus interessos comuns, tant econòmiques com socials.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Intervenir en la negociació amb les empreses del Grup Endesa en quantes contingències de Jubilació, ERO’s, AVS o altres circumstancies anàloga que afectin als seus associats.
 2. Crear els mitjans necessaris per realitzar un control rigorós del acompliment dels acords contractuals dels diferents pactes i condicions favorables que els socis tinguin recollits, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, en els Convenis Col·lectius o al marge d’ells.
 3. Estudiar i planificar els mètodes mes adequats amb la finalitat d’orientar als associats en la defensa dels seus interessos personals i patrimonials.
 4. Establir relacions amb altres associacions similars d’antics empleats de ENDESA, axis com amb els seus representants legals dels que encara estiguin en actiu.
 5. Col·laborar i poder sol·licitar tenir membres representats en les gestions i decisions de la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats del Grup ENDESA, axis com en la modificació i redacció del Reglament del mateix.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Qui som?

ATISA

Portal de prejubilats i passius

IR A LA WEB

DONA’T D’ALTA

Donar-se d’alta com a soci de l’Associació d’Empleats Convenis Origen d’Endesa. Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a la entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l’entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Quota soci

25/any
 • PER A TREBALLADORS PASSIUS
 • TIPUS DE PAGAMENT: Pag. Únic anual
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació
 • Intervenir en el govern i les gestions,
 • Rebre informació sobre les activitats
 • Fer ús dels serveis comuns de l’associació

Quota Vídua

12,5/any
 • PER A LES VIUDES DELS EX TREBALLADORS
 • TIPUS DE PAGAMENT: Pag. Únic anual
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació
 • Intervenir en el govern i les gestions,
 • Rebre informació sobre les activitats
 • Fer ús dels serveis comuns de l’associació

Són drets dels membres de l’associació:

Llegir més
 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

 • Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

 • Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

 • Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

Truca’ns al 675 28 54 50 i resoldrem els teus dubtes.

TRUCA’NS!

Envia’ns un mail

Blog

NOTÍCIES DEL SECTOR

Noticíes Endesa

Desembre 14th, 2019|0 Comments

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/02/20/trabajo-ofrece-mediar-paz-social-vuelva-endesa/00031582197435016798731.htm https://www.hispanidad.com/confidencial/endesa-direccion-aliado-ugt-intentan-validar-convenio-efecto-retroactivo_12016199_102.html   https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-02-09/endesa-guerra-sindical-ugt-ccoo-sie_2444048/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=social https://www.hispanidad.com/confidencial/endesa-pensionistas-prejubilados-denuncian-cinismo-ugt-responsable-convenio-historia-grupo_12016081_102.html Endesa, con la connivencia de UGT, ya tiene nuevo convenio colectivo: como siempre, ganan Enel y el Estado italiano https://www.hispanidad.com/confidencial/endesa-connivencia-ugt-convenio-colectivo-siempre-ganan-enel-italiano_12015710_102.html https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10312802/01/20/Pimentel-dicta-el-laudo-sobre-Endesa-y-devuelve-la-tarifa-de-empleado-a-los-jubilados.html https://www.elperiodico.com/es/economia/20200122/endesa-obligada-mantener-descuento-luz-jubilados-7817263 https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10312802/01/20/Pimentel-dicta-el-laudo-sobre-Endesa-y-devuelve-la-tarifa-de-empleado-a-los-jubilados.html idad.com/confidencial/endesa-industria-y-trabajo-median-en-el-conflicto-aunque-sindicatos-y-asociaciones-seguiran-con-sus-demandas-judiciales_12010074_102.html http://Endesa amplía tres meses la gratuidad [...]