Qui Som?2020-05-28T10:39:05+00:00
Jesús López Garcia
Jesús López GarciaPresident
Miquel Gonzalo Cestero
Miquel Gonzalo CesteroVicepresident
Conchi Miñana Alvarez
Conchi Miñana AlvarezSecretaria
Joan Pere Teixidó Falcó
Joan Pere Teixidó FalcóTresorer
Enric Mir Nuet
Enric Mir NuetMembre de la Junta
Marcos Manzano Conejero
Marcos Manzano ConejeroMembre de la Junta
Rosa Maria Costa Sust
Rosa Maria Costa SustMembre de la Junta
Manuel Piernagorda Roldan
Manuel Piernagorda RoldanMembre de la Junta
J.Miguel Rodriguez Ramirez
J.Miguel Rodriguez RamirezMembre de la Junta
Adolfo Cid Padrón
Adolfo Cid PadrónMembre de la Junta
Josep Trave Barrios
Josep Trave BarriosMembre de la Junta
Juan Cabalgante Sellés
Juan Cabalgante SellésMembre de la Junta
Pilar García Gomez
Pilar García GomezMembre de la Junta
Jorge Illanas Ballesteros
Jorge Illanas BallesterosMembre de la Junta
Antonio Asensio Pujol
Antonio Asensio PujolMembre de la Junta
Antonio Arquelladas Sampedro
Antonio Arquelladas SampedroMembre de la Junta
Ferran Segovia Serrano
Ferran Segovia SerranoMembre de la Junta
Jordi Calduch Barraca
Jordi Calduch BarracaMembre de la Junta
Josep Ensenyat Martínez
Josep Ensenyat MartínezMembre de la Junta
Pere Martínez Sabaté
Pere Martínez SabatéMembre de la Junta
Jesús Tambo Gregorio
Jesús Tambo GregorioMembre de la Junta
Toni Boix De La Casa
Toni Boix De La CasaMembre de la Junta
Jordi Martínez Tomas
Jordi Martínez Tomas Atenció a l'associat
Aquesta és la web de l’Associació Ex-Empleats i familiars Convenis Origen Endesa Catalunya (AECOEC). Si has pertangut o pertanys a la plantilla d’Endesa, pots afiliar amb nosaltres i participar en totes les activitats i actes de l’associació, estar en contacte amb antics companys i informar-te de tot allò que pot afectar-nos per la nostra actual situació. Fes clic a AFILIACIÓ. Estarem encantats de comptar amb tu.

Qui Som?

Amb la denominació ASSOCIACIO EX-EMPLEATS I FAMILIARS CONVENIS ORIGEN ENDESA CATALUNYA (AECOEC) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són: la agrupació sense distinció d’opinions polítiques, filosòfiques o religioses de tots els afectats per expedients de regulació d’ocupació, suspensions de contracte, jubilats, viudes o viudos o cessació de serveis al grup Endesa, per la defensa, gestió i assessorament dels seus interessos comuns, tant econòmiques com socials.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Intervenir en la negociació amb les empreses del Grup Endesa en quantes contingències de Jubilació, ERO’s, AVS o altres circumstancies anàloga que afectin als seus associats.
 2. Crear els mitjans necessaris per realitzar un control rigorós del acompliment dels acords contractuals dels diferents pactes i condicions favorables que els socis tinguin recollits, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, en els Convenis Col·lectius o al marge d’ells.
 3. Estudiar i planificar els mètodes mes adequats amb la finalitat d’orientar als associats en la defensa dels seus interessos personals i patrimonials.
 4. Establir relacions amb altres associacions similars d’antics empleats de ENDESA, axis com amb els seus representants legals dels que encara estiguin en actiu.
 5. Col·laborar i poder sol·licitar tenir membres representats en les gestions i decisions de la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats del Grup ENDESA, axis com en la modificació i redacció del Reglament del mateix.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
  mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.