Skip to main content

COMUNICAT AECOEC 03/04/2019

COMUNICAT AECOEC 03/04/2019

Escrito en .

Donada la nova situació que es genera com a conseqüència de la Sentència Negativa de la A.N. en relació al Conflicte Col·lectiu, presentat per les centrals sindicals, la Junta Directiva d’AECOEC vol informar, després d’efectuar una valoració conjunta amb les altres associacions (AA. EE i EREGECAT), a associats-des, el següent:

• En primer lloc, que la inicial “desestimació” de la nostra demanda en el Conflicte Col·lectiu, és efectivament un contratemps al que s’esperava, però no és una situació definitiva.

• Que ja s’ha presentat el corresponent Recurs de Cassació aprofitant el vot particular de la presidenta del Tribunal i les bases jurídiques que el sustenten.

• Que molt probablement haurem de presentar demandes individuals, per a això i a partir dels dies següents al 12 d’aquest mes tindrem tota la informació que es requerirà per a realitzar aquestes demandes, que se us facilitarà, per a això hi haurà temps sobrat.

• Finalment, sol·licitar a tots-as el màxim suport possible a les mobilitzacions previstes a Madrid.

La Junta

03/04/2019

***********************************************************************

Dada la nueva situación que se genera como consecuencia de la Sentencia Negativa de la A.N. en relación al Conflicto Colectivo, presentado por las Centrales Sindicales, la Junta Directiva de AECOEC quiere informar, tras efectuar una valoración conjunta con las otras Asociaciones ( AA. EE y EREGECAT ), a asociados-as, lo siguiente :

En primer lugar, que la inicial “desestimación” de nuestra demanda en el Conflicto Colectivo, es efectivamente un contratiempo a lo esperado, pero no es una situación definitiva.

Que ya se ha presentado el correspondiente Recurso de Casación aprovechando el voto particular de la presidenta del Tribunal y las bases jurídicas que lo sustentan.

Que muy probablemente habremos de presentar demandas individuales, para lo cual y a partir de los días siguientes al 12 de este mes tendremos toda la información que se requerirá para realizar dichas demandas, que se os facilitará, para lo cual habrá tiempo sobrado.

Finalmente, solicitar a todos-as el máximo apoyo posible a las movilizaciones previstas en Madrid.

La Junta

03/04/2019

Carrer de Pau Claris, 87 1er 2a Barcelona 08010 Telèfon : 675 28 54 50 (Dimarts de 10 a 13 hores) Correu electrònic aecoec@aecoec.cat / aecoec@gmail.com Pagina web : http://www.aecoec.cat

ASSOCIACIÓ EX-EMPLEATS I FAMILIARS CONVENIS ORIGEN ENDESA CATALUNYA